• komunikacja radiowa – zwroty, rozmowy, patenty
  • omówienie kanałów radiowe i ich wykorzystanie w praktyce
  • komunikacja w niebezpieczeństwie – Distress Alert i Distress Message (MAYDAY)
  • obsługa odbiornika
  • Urgency (PAN PAN), Safety (SECURITE)
  •  EPIRB, SART i NAVTEX, AIS itp.
  • system GMDSS
  • przepisy i regulacje radiowe
  • praktyczne ćwiczenia, sytuacje awaryjne w praktyce i teorii