Kursy prowadzimy cały sezon żeglarski czyli od kwietnia do grudnia. Wreszcie możemy zacząć kurs na żeglarza jachtowego na który wszyscy czekaliśmy. ?

1 turnus

Teoria w formie online – start 21.05.2020 r.
Praktyka – start 30.05.2020 r. w Marinie klubu born2sail.pl

Kurs zostanie przeprowadzone zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sportu na Jachtach powyżej 6 metrów długości, a przy zmianie załogi, jacht jest dezynfekowany w miejscach, z którymi miała styczność załoga.

Co do godzin kursu to jest to sprawa indywidualna i zależy od predyspozycji kursanta ?

Ktoś kto będzie uczył się szybciej szybciej przystąpi do egzaminu, a Ci którzy będą potrzebowali więcej uwagi to ją dostaną ?

Naszym zadaniem jest przygotowanie każdego kursanta do samodzielnego żeglarstwa.

Na kursie zdobędziecie wiedzę w zakresie:

Budowy jachtów, zasady obsługi instalacji jachtowych, obsługi silnika jachtowego.
Teorii żeglowania, w tym:
kursy jachtu względem wiatru,
wiatr rzeczywisty i pozorny,
praca żagli oraz działanie steru,
siły działające na jacht,
stateczność jachtu,
żegluga w trudnych warunkach pogodowych.
Zasad eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku.
Podstaw locji
Wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
ratowanie człowieka za burtą,
udzielanie pierwszej pomocy,
hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
Wiadomości z zakresu meteorologii
Pomocy nawigacyjne;
Ochrony wód przed zanieczyszczaniem.
Podstawowych przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.
Etykiety jachtowej – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.
Manewrowania pod żaglami.
Manewrowania jachtem żaglowym na silniku.
Kierowania załogą.
Pracy w charakterze członka załogi:
Prac bosmańskich.
Udział w kursie może wziąć każdy kto ukończył min 14 lat.

Zapisy na office@born2sail.pl
Więcej informacji pod nr telefonu:
609490072 lub 793948484