Wzór legitymacji klubowych BORN2SAIL.PL 2018/2019

I. Legitymacja klubowa BORN2SAIL.pl
a. Legitymacja Klubowa wydawana jest klubowiczom BORN2SAIL.PL
b. Legitymacja Klubowa ważna jest z opłaconą składką klubową na bieżący rok.
c. Wydanie Legitymacji jest płatne jednorazowo 29 zł.
d. Karta jest wystawiana imiennie i nie można jej przekazywać innej osobie, dlatego ważna jest tylko z dokumentem potwierdzającym tożsamość jej właściciela.
e. Legitymacja jest własnością klubu BORN2SAIL.PL .
g. Posiadacz karty klubowej wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów klubowych. Jednocześnie ma prawo wglądu do danych/ poprawiania ich za pośrednictwem biura klubu.

II. Przyjmowanie do grona klubowiczów BORN2SAIL.PL.
Osoby zainteresowane członkostwem w klubie powinny zgłosić się do Władz Klubu o przystąpienie. Wypełnić wniosek o przyznanie karty klubowej, dostępny w klubie . Po wypełnieniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu karta będzie do odbioru od ręki w siedzibie klubu.

III. Przywileje.
karty klubowe umożliwiają:

  • możliwość bezpłatnego wstępu na imprezy klubowe
  • branie udział w szkoleniach, warsztatach, sympozjach
  • korzystaniu z ulgi w wypożyczaniu jachtów i sprzętu wodnego
  • którymi dysponuje BORN2SAIL.pl
  • korzystanie z przystani
  • cumowanie z ulgą własnych jednostek pływających klubowiczów w przystani.
  • otrzymanie bezpłatnego oznakowania jednostek pływających w barwy klubowe.